Forbruget af allergimedicin er fordoblet

Danskerne bruger i dag dobbelt så meget allergimedicin som for 20 år siden. Det kan skyldes øget bevidsthed om gode behandlingsmuligheder, og at flere følger den behandling, lægen eller apoteket har hjulpet dem med.

Læs nyhedsbrevet her

Apoteker i indsats mod ensomhed

Apoteker bruger deres gode kontakt med borgerne i indsats mod ensomhed. Apotekerforeningens formand håber, at idéen breder sig.

Læs pressemeddelelsen

På apoteket uden recept?

Det kan give god mening at lade apoteket udlevere receptmedicin, selvom der mangler en recept. Fx når en borger ikke har fået fornyet sin recept på p-piller eller medicin mod forhøjet blodtryk.

Læs mere her

Konkurrence mellem apoteker stortrives

Den udvikling, som står klarest efter den nye apotekerlov, er konkurrencen mellem apotekerne.

Læs debatindlægget

Apotekerne udvider åbningstiderne

Flere apoteker holder åbent efter fyraften og på søndage.

Læs artiklen i Farmaci her

App giver medicinoverblik

Apotekets app – Medicinhusker – hjælper med påmindelser om medicin og giver overblik over dit helbred.

Læs mere

Samtaler hjælper nye kronikere

Medicinsamtaler skal give nye kronisk syge en god start med og bedre forståelse af deres medicin.

Læs pressemeddelelsen her
Tabletter

Forkert brug af medicin rammer udsatte hårdt

Sygdom og forkert brug af medicin rammer socialt udsatte mere end andre borgere

Læs mere
Analyser og fakta

Analyser og fakta

Analyser om fx apoteksdrift, medicinpriser og danskernes forbrug af medicin.

Se analyserne her