Pressemeddelelse:

Samtaler skal give nye kronikere en god start med medicin

3. januar 2016 Samtaler på apoteket skal sikre, at nye kronisk syge patienter får den bedst mulige effekt og forståelse af deres medicin.

Alt for mange kronikere har problemer med at bruge deres medicin rigtigt, og får derfor ikke det optimale ud af deres medicin. Derfor har alle nydiagnosticerede kronikere fra 1. januar fået mulighed for en uddybende Medicinsamtale på apoteket.

”Det er fuldt forståeligt, hvis man som ny kroniker bliver utryg ved de mange nye ting, som man skal forholde sig til. Nu får nye kronikere en rigtig god mulighed for at tale om, hvordan de kommer godt i gang med deres medicin,” siger formand i Apotekerforeningen, Anne Kahns.

I et pilotprojekt, som tidligere har kørt på fire sjællandske apoteker, svarede 50 ud af 54 borgere, at samtalerne i meget høj grad, høj grad eller nogen grad hjalp dem til at komme godt i gang med at tage deres medicin.

Stor succes i England
I England tilbyder apotekerne en lignende ydelse, som ifølge en evaluering fra The University of Nottingham har god effekt. 75 procent af de patienter, som fik ydelsen brugte deres medicin korrekt, mens blot 65 procent af patienter, som ikke modtog ydelsen, brugte medicinen korrekt. Samtidig har ydelsen ført til færre indlæggelser og dermed en samlet besparelse for sundhedssektoren.

”Vi stræber efter de samme resultater. Både for den enkelte patients skyld, og for at frigøre ressourcer til andre dele af sundhedssektoren,” siger Anne Kahns.

Der er omkring 1,7 mio. kronikere i Danmark, men der er ingen præcise tal for, hvor mange nye kronikere, der årligt kommer til.

Medicinsamtalen er delt i to: Den første del foregår på apoteket og den opfølgende samtale på apoteket eller over telefonen. Det tager alt i alt omkring 20 minutter.

FAKTA
Læs mere om ydelsen i apotekets brochure: Medicinsamtale

Tilmelding til nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få de nyeste analyser og nyheder om medicin, apoteker og apoteksregulering.

Tilmeld dig her
Nyhedsbreve

Nyhedsbreve fra Apotekerforeningen

Se nyhedsbreve fra Danmarks Apotekerforening om medicin, apoteker og apoteksregulering.

Se nyhedsbrevene her
Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Apotekerforeningen

Se de pressemeddelelser som Apotekerforeningen har sendt ud.

Se pressemeddelelserne her