Nyhedsbreve arkiv

I nyhedsbrevsarkivet kan du finde de nyhedsbreve, Apotekerforeningen har sendt ud de seneste år. Du kan enten finde dem her på siden, eller du kan søge efter et nyhedsbrev i søgefeltet øverst til højre på siden og derefter afgrænse søgningen ved at vælge "Nyhedsbreve" til højre på søgesiden.

17. december 2014

Fald i svage smertestillere efter receptpligt

Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er faldet med cirka 12 procent, siden der blev indført receptpligt i 2013...

Læs nyhedsbrevet her
3. december 2014

Detailhandlen ''vækster'' på få storsælgende lægemidler

Butikker i detailhandlen solgte i 2013 for 132 millioner kroner mere medicin end i 2006. Det er en vækst på 47 procent...

Læs nyhedsbrevet her
18. november 2014

Forbrug af bredspektrede antibiotika fordoblet siden 2000

Mens det samlede forbrug af antibiotika per indbygger er steget med 35 procent siden 2000, så er forbruget af bredspektrede antibiotika fordoblet...

Læs nyhedsbrevet her
5. november 2014

Rekordlav ventetid på apoteket

Apotekets kunder venter i gennemsnit kun 3 minutter, og 97,5 procent af kunderne venter under 10 minutter...

Læs nyhedsbrevet her
22. oktober 2014

Medicinsamtaler på apotek hjælper nydanskere mod jobmarkedet

Nydanskere med helbredsproblemer har gavn af et forløb med medicinsamtaler på apoteket...

Læs nyhedsbrevet her
6. oktober 2014

Apotekets rådgivningsydelser er en gevinst for borgere og staten

Strukturerede lægemiddelsamtaler på apoteket forbedrer patienters evne til at anvende deres medicin korrekt...

Læs nyhedsbrevet her
17. september 2014

Prisfald på apotek giver milliardbesparelse på medicintilskud

Prisfald på apoteksmedicin gav alene i første kvartal 2014 en besparelse på 59 millioner kroner i regionernes udgifter til medicintilskud...

Læs nyhedsbrevet her
3. september 2014

EU-lande med farmaceutejerskab: Nej til shop-i-shop-apoteker

Danmark har valgt at prioritere sundhedsfagligheden i apotekssektoren højt gennem farmaceutejerskab...

Læs nyhedsbrevet her
20. september 2014

300.000 borgeres apotek i små byer og landdistrikter er truet

Regeringens forslag til modernisering af apotekssektoren truer op mod 32 apoteksfilialer i yderområder...

Læs nyhedsbrevet her
25. juni 2014

To ud af tre med Parkinson eller demens bruger over fem lægemidler

Over 4 millioner danskere bruger receptmedicin i løbet af et år. 700.000 af dem bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed er hver ottende indbygger...

Læs nyhedsbrevet her
11. juni 2014

Stigende forbrug af bredspektret antibiotika - risiko for resistens

Danskernes samlede forbrug af antibiotika var stort set uændret i 2013. Men forbruget af bredspektret antibiotika steg med 6 procent i 2013. Dermed er forbruget...

Læs nyhedsbrevet her
4. juni 2014

Folkesygdomme står for 3/4 af medicinen - til 1/4 af udgifterne

Medicin til behandling af de otte mest udbredte folkesygdomme udgør hele tre fjerdedele af medicinen solgt på apotekerne. Og forbruget af medicin til...

Læs nyhedsbrevet her
21. maj 2014

Apotekernes substitution sparede danskerne for 2 mia. kr. i 2013

18 millioner gange om året skifter apoteket den dyre medicin, som lægen har ordineret, ud med en billig kopi...

Læs nyhedsbrevet her
7. maj 2014

Danskerne sparer 5½ mia. kr. om året på kopimedicin på apoteket

Patentudløb på lægemidler siden 2001 og apotekernes uvildige substitution til billigste kopi sparer danskerne for over 5½ milliard kroner om året...

Læs nyhedsbrevet her
23. april 2014

Ny svensk evaluering: Liberalisering koster dyrt og forringer service

Over halvdelen af svenskerne gik sidste år forgæves på apoteket efter deres receptmedicin. Apotekerne risikerer således at give svenskerne forringet service...

Læs nyhedsbrevet her
9. april 2014

Høj tilfredshed med apotekernes tilgængelighed og rådgivning

Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket, som de kender det i dag. Kun tre procent er utilfredse...

Læs nyhedsbrevet her
2. april 2014

MEGAFON: Danskerne ønsker ikke supermarkedsapoteker

Fire ud af fem borgere er imod, at eksempelvis Matas og supermarkedskæder skal kunne sælge receptmedicin. Kun hver sjette er enig eller overvejende enig i, at apotekerne bør liberaliseres...

Læs nyhedsbrevet her
19. marts 2014

International forskning sår tvivl om apoteksliberalisering

Helt ny international forskning gør op med forventningerne til liberalisering af apoteker. Dr. Sabine Vogler præsenterede de europæiske landes erfaringer med liberalisering...

Læs nyhedsbrevet her
12. marts 2014

Skift til billig kopimedicin gav 8 procent lavere medicinudgifter i 2013

Danskerne fik udleveret 1½ procent mindre receptmedicin på apoteket i 2013. Men de samlede udgifter til receptmedicin købt på apoteket faldt med 8 procent...

Læs nyhedsbrevet her
5. marts 2014

Prisfald på apotek sparede 600 mio. kr. på medicintilskud i 2013

Apotekets priser på medicin faldt 8½ procent i 2013. Derfor sparede regionerne 600 mio. kr. på udgifter til medicintilskud på apoteket i 2013...

Læs nyhedsbrevet her
26. februar 2014

Apotekernes produktivitet skyder fortsat i vejret

Produktiviteten i apotekssektoren voksede i 2013 med 2,5 procent. Den er mellem 2002 og 2013 årligt steget med 2,3 procent...

Læs nyhedsbrevet her
20. februar 2014

Apoteksliberalisering til hovedeftersyn

Den svenske regering er på vej med et lovforslag, der skal lappe på hullerne i den liberaliserede svenske apotekslovgivning...

Læs nyhedsbrevet her
5. februar 2014

Apotekerne retter receptfejl og hindrer 7 indlæggelser om dagen

Hvert år opfanger apotekerne ca. 100.000 fejl i lægernes recepter. Mere end hver anden fejl er kliniske fejl, såsom...

Læs nyhedsbrevet her
29. januar 2014

Medicinkøb udskydes til lønningsdag

Danskerne køber op til 24 procent mere medicin på den sidste bankdag i måneden, hvor løn og sociale ydelser normalt udbetales...

Læs nyhedsbrevet her
22. januar 2014

MEGAFON: Udsatte borgere har ikke råd til medicin

Arbejdsløse og førtidspensionister har ikke altid råd til at købe den medicin, lægen har ordineret, fordi de ikke har pengene...

Læs nyhedsbrevet her
15. januar 2014

Jobcenterchefer: Problemer med medicin holder ledige ude af job

80 procent af de kommunale jobcentre oplever, at problemer med medicin kan stå i vejen for, at ledige kan komme i job eller aktivering...

Læs nyhedsbrevet her
8. januar 2014

Udjævnet medicintilskud fjerner voldsomme hop i egenbetaling

Reglerne for medicintilskud giver store udsving i den enkeltes udgift til medicin. Patientens egen betaling for den samme medicin kan stige fra den ene dag til den næste...

Læs nyhedsbrevet her
18. december 2013

Apotekets døgnåbne rådgivning på apoteket.dk når 15.000 kunder

15.000 danskere har nu benyttet sig af den gratis mulighed for at få rådgivning om medicin døgnet rundt på apoteket.dk...

Læs nyhedsbrevet her
22. november 2013

Udsatte dropper medicin - har svært ved at forstå information

Udsatte grupper har svært ved at forstå og huske medicininformation og dropper ofte medicinen. Hyppige medicinskift gør udsatte grupper forvirrede og utrygge...

Læs nyhedsbrevet her
7. november 2013

Hidtil laveste ventetid på apotek

Tre minutter og et sekund. Så kort var ventetiden i gennemsnit på landets apoteker i oktober. Det er den hidtil laveste ventetid siden 2008...

Læs nyhedsbrevet her
1. november 2013

Polyfarmaci udbredt i yderområder og udsatte områder

Op til hver fjerde patient på en række apoteker i yderområder og i socialt udsatte områder bruger mere end fem forskellige slags medicin...

Læs nyhedsbrevet her
23. oktober 2013

Handicappede på botilbud udsat for tusindvis af medicineringsfejl

Beboere på botilbud blev i en periode på knap tre år udsat for over 10.000 utilsigtede hændelser..

Læs nyhedsbrevet her
10. oktober 2013

En kvart million gigtpatienter er polyfarmacipatienter

Mere end hver tredje patient med gigt bruger mere end 5 slags medicin på recept..

Læs nyhedsbrevet her
2. oktober 2013

Historisk prisfald på medicin

I juli faldt apotekets medicinpriser med 9,5 procent i forhold til samme måned året før..

Læs nyhedsbrevet her
26. september 2013

Ældre, kronikere og polyfarmaci-patienter bruger apoteket mest

Hvert år kommer 96 procent af alle voksne danskere på apoteket, og 73 procent af alle danskere får udleveret receptmedicin på apoteket..

Læs nyhedsbrevet her
18. september 2013

Belastede kommuner bruger mere medicin end velstillede kommuner

Borgere i velstillede kommuner er i langt mindre grad i behandling med medicin end borgere i Jylland..

Læs nyhedsbrevet her
11. september 2013

Konkurrence og regulering giver 95 procent prisfald på medicin

Skarp priskonkurrence i leverandørleddet og apotekernes substitution får medicinpriserne til at falde..

Læs nyhedsbrevet her
4. september 2013

Apotekets medicin-priser halveret siden 2000

Den skarpe danske pris-konkurrence på apoteksmedicin har sammen med apotekets udlevering af billigste pakning ført til et fald i apotekets medicinpriser...

Læs nyhedsbrevet her
28. august 2013

Ny forskning: Sundhed tilsidesat under svensk liberalisering

Ny forskningsartikel viser, at de oprindelige sundhedspolitiske mål blev tilsidesat op til og under liberaliseringen af apotek i Sverige...

Læs nyhedsbrevet her
21. august 2013

Kort ventetid på apotekerne

En ny måling på landets apoteker viser, at kunderne i juni 2013 i gennemsnit ventede 3 minutter og 16 sekunder...

Læs nyhedsbrevet her
13. juni 2013

Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproblemer

94 procent af alle personer, der fik gennemført en medicingennemgang fik afdækket et lægemiddelproblem...

Læs nyhedsbrevet her
4. juni 2013

Fakta: Ingen produktivitetsproblemer hos apotekerne

Produktivitetskommissionen gentager i sin nye analyse-rapport Konkurrencestyrelsens gamle forslag...

Læs nyhedsbrevet her
29. maj 2013

Kopimedicin i Danmark billigere end i Norge og Sverige

En ny analyse viser, at Danmark har Skandinaviens billigste generiske lægemidler...

Læs nyhedsbrevet her
22. maj 2013

Tilfredse danskere siger nej til apoteksliberalisering

Ni ud af ti borgere er tilfredse eller meget tilfredse med deres apotek...

Læs nyhedsbrevet her
15. maj 2013

Nyt prisfald for apoteksmedicin

Priserne på apoteksforbeholdte lægemidler faldt i gennemsnit med 7 procent i 2012 i forhold til 2011...

Læs nyhedsbrevet her
8. maj 2013

Behandling af psykoser mest udbredt i yderområder

Forbruget af antipsykotisk medicin er fordoblet i perioden fra 1996 til 2012. I dag behandles 125.000 personer mod psykoser...

Læs nyhedsbrevet her
1. maj 2013

Forskere: Patientsikkerheden truet i Sverige

Ny svensk forskning konkluderer, at patient-sikkerheden på apotek er faldet betydeligt efter liberaliseringen af apotekerne i Sverige..

Læs nyhedsbrevet her
24. april 2013

4 ud af 10 polyfarmaci-patienter bruger uhensigtsmæssigt lægemiddelpræparat

Fire ud af ti polyfarmaci-patienter anvendte et eller flere præparater, der kan være uhensigtsmæssige for patientens behandling..

Læs nyhedsbrevet her
17. april 2013

10.000 drenge under 15 år bruger ADHD-medicin

Omkring 10.000 drenge under 15 år bruger ADHD-medicin, og det er tre gange så meget som i 2005. Sammenlignet med pigerne under 15 år er drengene 4 gange oftere brugere af ADHD-medicin..

Læs nyhedsbrevet her
10. april 2013

Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin

Salget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet siden 1996. Det svarer til en stigning på knap 10 procent om året i gennemsnit i perioden 1996-2012. Imidlertid var 2012 året..

Læs nyhedsbrevet her
3. april 2013

Nordjyder bruger oftest flere slags medicin

Andelen af borgere, der tager mere end 5 forskellige slags medicin - såkaldte polyfarmacipatienter - er størst i Region Nordjylland og mindst i Region Hovedstaden. Over 13 procent af nordjyderne bruger mere end 5 slags medicin..

Læs nyhedsbrevet her
26. marts 2013

Allergimedicin er billigst på apoteket

Den allergimedicin borgerne køber på apotekerne er langt billigere og har samme virkning som den mærkevaremedicin, de kan købe i detailhandlen. Eksempelvis kan kopier til antihistamin-mærkevaren..

Læs nyhedsbrevet her
20. marts 2013

Kortere ventetid på apoteket

En ny måling viser, at ventetiden på apoteket i gennemsnit er 3,3 minutter. Ventetiden er dermed faldet med 33 procent i forhold til 2008, hvor Apotekerforeningen begyndte at måle kundernes ventetid..

Læs nyhedsbrevet her
13. marts 2013

Detailhandlen øger kun tilgængelighed til få lægemidler

Det er få lægemidler, forbrugerne har fået bedre tilgængelighed til efter liberaliseringen af en række lægemidler til salg uden for apotek. De 4 mest omsatte lægemidler står således for..

Læs nyhedsbrevet her
6. marts 2013

Substitution til kopimedicin giver styrtdyk i priser

Patentudløb og apotekernes substitution har ført til de senere års kraftige fald i priserne på apoteksforbeholdte lægemidler..

Læs nyhedsbrevet her
27. februar 2013

Hjerte-karmedicin topper forbruget - til lave udgifter

Forbruget af medicin til behandling af hjerte- og karsygdomme udgør 42 procent af det samlede medicinforbrug i Danmark målt i døgndoser i 2012, og er dermed det område danskerne..

Læs nyhedsbrevet her
20. februar 2013

IMS: Danske medicinpriser lavest blandt 24 lande

Danmark har de laveste medicinpriser blandt 24 lande inden for 7 store terapiområder udsat for generisk konkurrence. Det viser en ny analyse af medicinpriserne i 3. kvartal 2012..

Læs nyhedsbrevet her
6. februar 2013

Mere apoteksmedicin for færre penge

I 2012 faldt de offentlige udgifter til tilskud til apoteksmedicin med næsten 7 procent i forhold til 2011, på trods af at der blev udleveret næsten 1 procent mere medicin. Udgifterne til medicintilskud var i 2012 samlet set på 6,1 mia..

Læs nyhedsbrevet her
30. januar 2013

½ mio. danskere trues af apotekslukninger

43 apoteker i landets tyndt befolkede egne er truet af lukning, hvis salget af receptmedicin liberaliseres, og apotekernes interne udligningsordning bliver afskaffet, som Matas og Liberal Alliance ønsker det..

Læs nyhedsbrevet her
23. januar 2013

Udgifterne til apoteksmedicin faldt med 4 procent i 2012

Udgifterne til medicin købt på apotekerne faldt i 2012 for 4. år i træk. Faldet i udgifterne skyldes faldende priser. Danskerne fik i 2012 udleveret 1 procent mere medicin på apotekerne sammenlignet..

Læs nyhedsbrevet her
16. januar 2013

Oslo Economics: Danske priser på kopimedicin lavest

De danske priser på generisk medicin er de laveste i Skandinavien. Det viser en analyse fra Oslo Economics. Tallene bekræfter tidligere analyser og viser, at det danske prissystem har..

Læs nyhedsbrevet her
9. januar 2013

Blandede svenske erfaringer med liberaliseringen af apotek

De svenske erfaringer er blandede efter liberaliseringen af apoteksmarkedet i 2009 med salg af 2/3 af de tidligere statsejede apoteker og fri etablering af nye apoteker..

Læs nyhedsbrevet her
19. december 2012

700.000 bruger over 5 lægemidler og er dermed i en risikozone

Op mod 700.000 danskere bruger over 5 forskellige lægemidler over en periode på et halvt år. Over 200.000 personer bruger endda 10 forskellige lægemidler eller mere. Det er især de ældre..

Læs nyhedsbrevet her
12. december 2012

Medicinproblemer sender 25.000 ældre unødigt på hospital

Knap 1 mio. danskere rammes hvert år af utilsigtede lægemiddelhændelser. Særligt svage ældre med kroniske sygdomme er udsatte. Hvert år skønnes knap 300.000 ældre at blive udsat for utilsigtede..

Læs nyhedsbrevet her
5. december 2012

MEGAFON: Markant flertal imod apoteker ejet af kapitalfonde

To ud af tre danskere mener ikke, at kapitalfonde skal have lov til at eje og drive apotek i Danmark. Samtidig mener 8 ud af 10 danskere, at det - ligesom i dag - også fremover kun bør være farmaceuter..

Læs nyhedsbrevet her
28. november 2012

Danskerne står bag apotekerne

Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med deres apotek, og kun tre procent er utilfredse. Det fremgår af en undersøgelse, som det nordiske analyseinstitut M3 Research har foretaget for Danmarks Apotekerforening..

Læs nyhedsbrevet her
14. november 2012

Rekordlav ventetid på apotek

Ventetiden på apoteket er i gennemsnit faldet med 38 procent, og blev i oktober 2012 målt til det hidtil laveste niveau, siden målingerne blev påbegyndt i 2008. Der gik i gennemsnit 3,1 minut..

Læs nyhedsbrevet her
7. november 2012

Apoteksavancen blandt Europas laveste

Danske apotekers lægemiddelavance var på omkring 17 pct. i 2011. Det er blandt Europas laveste apoteksavancer og er med til at holde medicinpriserne og dermed samfundets..

Læs nyhedsbrevet her
31. oktober 2012

Konkurrenceudspil udpeger apoteker på tvivlsomt grundlag

Regeringens konkurrenceudspil peger på apotekerne, selv om apotekerne ikke udviser de konkurrenceproblemer, som er baggrunden...

Læs nyhedsbrevet her
24. oktober 2012

Apotekssektorens produktivitet i fin form

Hverken apotekernes produktivitetsudvikling eller prisniveau tyder på konkurrenceproblemer i apotekssektoren på trods af, at apotekerne - lige som andre dele af sundhedssektoren - er underlagt offentlig regulering..

Læs nyhedsbrevet her
17. oktober 2012

Apotekets medicinpriser faldet 7 procent det seneste år

Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at priserne på apoteksforbeholdte lægemidler i 1. halvår 2012 faldt med knap 7 pct., når der sammenlignes med 1. halvår 2011..

Læs nyhedsbrevet her
10. oktober 2012

Danskerne sparer 2 mia. kr. ved apotekers substitution

18 millioner gange om året bytter apotekerne et dyrt lægemiddel, som lægen har ordineret, ud med en billigere kopi. Det sparer danskerne og samfundet for sammenlagt 2,1 mia. kroner årligt..

Læs nyhedsbrevet her
3. oktober 2012

Danskerne har kortest til apoteket

Danskerne har Skandinaviens korteste afstand til apoteket. I Danmark er afstanden til nærmeste apotek i gennemsnit 3,8 km...

Læs nyhedsbrevet her
26. september 2012

Apoteket retter op mod 1/2 mio. recepter om året

Apotekerne finder og retter fejl i op mod en procent af danskernes recepter. Tallene stammer fra en ny analyse, der er offentliggjort...

Læs nyhedsbrevet her
19. september 2012

Kopimedicin billigst i Danmark

Danmark har Skandinaviens billigste generiske lægemidler. Priserne er 35 procent højere i Sverige og 50 procent højere i Norge på danskernes 90 mest brugte typer kopimedicin i 2011..

Læs nyhedsbrevet her
12. september 2012

Liberalisering af apoteker skuffer forventninger og presser kvalitet

Deregulering af apotekssektoren i Europa skuffer forventningerne om bedre tilgængelighed til medicin og lavere priser, og den sundhedsfaglige..

Læs nyhedsbrevet her
5. september 2012

PwC: Apotekernes sundhedsfaglige indsats sparer borgere og samfund for 1,3 milliarder kroner

Apotekernes sundhedsfaglige indsats sparer årligt danskerne for over 3 millioner besøg hos lægen, over 100.000 skadestuebesøg..

Læs nyhedsbrevet her