Høringssvar arkiv

16. december 2014

Apotekerforeningens høringssvar til udkast til vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Læs høringssvaret her
25. november 2014

Fællesbrev - Regelændring rammer underernærede patienter og samfundets svageste

Læs fællesbrevet her
30. oktober 2014

Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for NSAID og lægemidler mod svage smerter

Læs høringssvaret her
28. august 2014

Høring om bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater

Læs høringssvaret her
22. august 2014

Høring om forslag til lov om ændring af apotekerloven

Læs høringssvaret her
10. juli 2014

Præhøring vedrørende revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL

Læs høringssvaret her
19. marts 2014

Høring om ny bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger samt ny bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud

Læs høringssvaret her
26. februar 2014

Høring over Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling til fremtidig tilskudsstatus for visse lægemidler i ATC-gruppe A

Læs høringssvaret her
27. januar 2014

Svar på høring vedrørende revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs høringssvaret her
21. november 2013

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om recepter

Læs høringssvaret her
30. oktober 2013

Høringssvar over forslag til ændring af apotekerlov, sundhedslov m.v. (sundhedspersoners tilknytning til industrien)

Læs høringssvaret her
22. oktober 2013

Høringssvar vedrørende Medicintilskudsnævnets kommende revurdering af tilskudsstatus for NSAID og lægemidler mod svage smerter

Læs høringssvaret her
13. september 2013

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Læs høringssvaret her
12. september 2013

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (opfølgning på evaluering af kommunalreformen) samt bilag

Læs høringssvaret her
19. august 2013

Høring om lovforslag vedrørende implementering af patientmobilitetsdirektiv samt høringsbilag om patientrettigheder i forbindelse med sundhedsydelser

Læs høringssvaret her
20. juni 2013

Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD

Læs høringssvaret her
24. maj 2013

Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs høringssvaret her
10. april 2013

Returnering, priskreditering og leveringsforhold på lægemiddelmarkedet

 

Læs høringssvaret her
4. april 2013

Medicintilskudsnævnets 3. forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10)

Læs høringssvaret her
18. marts 2013

Rapportudkast med forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien

Læs høringssvaret her
21. januar 2013

Ændringer vedrørende rabatter og adgang til prisoplysninger

Læs høringssvaret her
5. december 2012

Differentieret og forhøjet afgiftsopkrævning ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr

Læs høringssvaret her
31. oktober 2012

Revurdering af tilskud for antidiabetika i ATC-gruppe A 10

Læs høringssvaret her
22. oktober 2012

EU-forslag til forordning om medicinsk udstyr m.v.

Læs høringssvaret her
15. august 2012

Lovforslag om forfalskede lægemidler

Læs høringssvaret her
9. juli 2012

Revurdering af tilskud for visse antibakterielle lægemidler

Læs høringssvaret her
5. juli 2012

Revurdering af tilskud for opioider - supplerende høring

Læs høringssvaret her
15. maj 2012

Konkurrencerådets § 2, stk. 5-henvendelse om apoteksområdet

Læs høringssvaret her
26. marts 2012

Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende

Læs høringssvaret her
8. marts 2012

Ændring af lægemiddelloven m.v. (lægemiddelovervågning)

Læs høringssvaret her
6. marts 2012

Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger

Læs høringssvaret her
9. januar 2012

Ændring af receptbekendtgørelsen (vagtlægerecepters gyldighed)

Læs høringssvaret her