Høringssvar

Danmarks Apotekerforening er høringspart på ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, der regulerer apoteksområdet, herunder apotekets opgaver, pligter og rettigheder, området for medicintilskud, lægemiddelområdet m.v. Find her de vigtigste høringssvar indenfor de seneste år.

8. juni 2017

Høringssvar til medicintilskudsnævnets 3. indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL

Læs høringssvaret her
12. oktober 2016

Høringssvar om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens grossistanalyse

Læs høringssvaret her
12. oktober 2016

Kommentarer til forslagene i rapporten: Konkurrence om distribution af medicin

Læs høringssvaret her
5. oktober 2016

Høring over forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Læs høringssvaret her
30. september 2016

Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL

Læs høringssvaret her
23. august 2016

Høring over udkast til lovforslag om håndkøbslægemidler i selvvalg og apotekernes vagttjeneste

Læs høringssvaret her
17. august 2016

Høring om udkast til to bekendtgørelser og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen

Læs høringssvaret her
5. juli 2016

Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Læs høringssvaret her
1. juli 2016

Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD

Læs høringssvaret her
7. juni 2016

Høringssvar om bekendtgørelse om adgang til og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Læs høringssvaret her
11. maj 2016

Høringssvar om ny bekendtgørelse om medicintilskud samt udkast til ny bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud

Læs høringssvaret her
11. februar 2016

Høringssvar om ny vejledning om Lægemiddelstyrelsens kriterier for generisk substitution

Læs høringssvaret her
18. november 2015

Høringssvar - ændring af Bkg. om det Centrale Tilskudsregister og Bkg. om henstandsordning for borgere med store udgifter

Læs høringssvaret her
23. oktober 2015

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter

Læs høringssvaret her
15. juni 2015

Høringssvar over syv bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven (modernisering) - del 1

Læs første del af høringssvaret
15. juni 2015

Høringssvar over syv bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven (modernisering) - del 2

Læs første del af høringssvaret
1. juni 2015

Præhøring vedr. revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom og demens (ATC-gruppe N04 og N06D)

Læs høringssvaret her
Nyhedsbreve

Nyhedsbreve fra Apotekerforeningen

Se nyhedsbreve fra Danmarks Apotekerforening om medicin, apoteker og apoteksregulering.

Se nyhedsbrevene her
Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Apotekerforeningen

Se de pressemeddelelser som Apotekerforeningen har sendt ud.

Se pressemeddelelserne her