Om foreningen

Danmarks Apotekerforening er apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation. Foreningen varetager apotekernes faglige interesser.

Foreningens medlemmer og bestyrelse

Danmarks Apotekerforening har 213 medlemmer, som beskæftiger cirka 5.600 medarbejdere på apotekerne. Det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter og politiske virksomhed varetages af bestyrelsen, der består af syv apotekere.

Foreningens medlemmer er placeret i otte kredsforeninger, der er lokale afdelinger af Apotekerforeningen. Kredsforeningerne varetager medlemmernes faglige interesser lokalt.

Danmarks Apotekerforening ejer datterselskaberne DataPharm (apoteks-it) og Pharmakon, der er en uddannelsesinstitution, som blandt andet uddanner farmakonomer og efteruddanner apotekspersonale.

Danmarks Apotekerforening er involveret i internationalt samarbejde blandt andet via PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) og FIP (Fédération Internationale Pharmaceutique).

Sekretariat

Foreningens daglige drift varetages af et sekretariat, der servicerer apotekerne og varetager deres interesser, blandt andet som forhandlingspartner i forhold til Sundheds- og Ældreministeriet og de to personaleorganisationer på apoteksområdet, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen.
Foreningens sekretariat ledes af administrerende direktør Anders Kretzschmar og viceadministrerende direktør Dan Rosenberg Asmussen. Der er cirka 60 medarbejdere i foreningens sekretariat.

Sekretariatet blev oprettet i 1926 og flyttede i 1986 ind i Dehns Palæ, Bredgade 54. Efter en meget voldsom brand i palæet i maj 2010 holdt foreningens sekretariat til på Kanonbådsvej 10 på Holmen, mens Dehns Palæ var under genopbygning. Sekretariatet flyttede i september 2015 tilbage til Dehns Palæ.


Danmarks Apotekerforening, Kanonbådsvej 10, 1437 København K

Kontakt Danmarks Apotekerforening

Find kontaktoplysninger, vejviser og åbningstider på foreningen.

Se kontaktoplysninger her

Information in English

Please download the document below if you need information about Association of Danish Pharmacies in English.

Information in English
Søg

Ledige stillinger

Se ledige stillinger i Danmarks Apotekerforening i øjeblikket.

Se ledige stillinger