Nummermaskine

Typer af apoteksenheder

Der findes flere typer apoteksenheder, hvor danskerne kan hente deres medicin. For borgerne er der ikke forskel på et egentligt apotek, en supplerende bevilling og en apoteksfilial. De har alle fagpersonale og man kan få sin receptmedicin. Der er også apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder. Ingen af disse kan ekspedere recepter.

Forskellige apotekstyper

Der er flere typer af apoteker. For borgerne er der ikke forskel på et egentligt apotek, en supplerende bevilling og en apoteksfilial. I daglig tale er de alle apoteker. Alle stederne kan man nemlig få sin receptmedicin og få lægemiddelfaglig rådgivning. På et apoteksudsalg kan man købe håndkøbsmedicin og øvrige varer, men ikke lægemidler på recept. Apoteksudsalget har også lægemiddelfagligt uddannet personale. De sidste steder, man kan købe lægemidler er håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder. De har ikke lægemiddelfagligt personale, og ejes ikke af apoteket. De ligger typisk i andre forretninger. 

Hvor mange er der?

Man kan få ekspederet sin recept på 430 enheder (213 apoteker, 22 supplerende enheder og 198 filialer). Dertil kommer 50 apoteksudsalg, cirka 500 håndkøbsudsalg og cirka 250 medicinudleveringssteder. Der kan man indlevere sin recept og hente lægemidlet senere på dagen. 

Forskelle på enheder

Apotek
Et apotek skal forhandle alle typer lægemidler. Apoteket skal have et varelager, der er passende og tilstrækkeligt i forhold til efterspørgslen det pågældende sted. Hvis apoteket bliver bedt om det, skal det hurtigst muligt fremskaffe et lægemiddel, hvis det ikke er på lager. Der skal være mindst en farmaceut ansat.

Supplerende bevilling/Tillægsbevilling
En supplerende bevilling er et selvstændigt apotek, der ejes af en apoteker, som også har bevilling til et andet apotek. Den supplerende enhed adskiller sig alene fra et apotek ved ejerforholdet og i apotekernes interne udligningssystem. Der skal være mindst en farmaceut ansat.

Apoteksfilial
En apoteksfilial er knyttet til et apotek. Filialen ligger i selvstændige lokaler og har fagligt uddannet personale. Der kan være ansat en eller flere farmaceuter. Apoteksfilialer har de samme varer, som apoteket, og ekspederer også recepter.

Apoteksudsalg
Et apoteksudsalg er knyttet til et apotek og dreves i egne lokaler. Apoteksudsalget har fagligt uddannet personale, men der behøver ikke være ansat en farmaceut. Apoteksudsalg kan forhandle håndkøbslægemidler og andre varer fra apoteket. Det må i modsætning til apoteksfilialer ikke selv ekspedere recepter.
Et apoteksudsalg må kun udlevere receptpligtig medicin, der forud er ekspederet på det apotek, det er tilknyttet.

Håndkøbsudsalg
Et håndkøbsudsalg ligger sig i lokaler, der ikke tilhører apoteket - typisk i en anden forretning. Udsalget får sine varer fra et bestemt apotek og drives af en bestyrer. Bestyreren er typisk ikke uddannet inden for apotekssektoren. I et håndkøbsudsalg må der kun føres et begrænset sortiment. Håndkøbsudsalg kan også udlevere receptmedicin og andet apoteksforbeholdt medicin, som er ekspederet på det apotek (inklusiv apoteksfilialer), udsalget er tilknyttet.

Medicinudleveringssted
Et medicinudleveringssted har ikke noget lager af medicin. Det modtager adresserede forsendelser fra et eller flere apoteker. Forsendelserne udleveres det til den enkelte kunde. Et medicinudleveringssted ligger i lokaler, der ikke tilhører apoteket - typisk en anden forretning.

Apoteksfilmen 2013

Film om apotekerne

Filmen om apoteket giver et indblik i, hvad der foregår både ved og bag skranken - hele vejen fra recept til medicinudlevering.

Se filmen om apotekerne
Kort om apotekerne

Fakta om apotekerne

Hvem bestemmer, hvor apotekerne skal placeres - og hvordan bliver man apoteker?

Læs mere om apotekerne

Et styret liberalt erhverv

Staten styrer apotekerne gennem et bevillingssystem og en række faste krav.

Læs mere om erhvervet
Ekspedition på apoteket

Farmaceutejerskab

I Danmark skal man være uddannet farmaceut for at kunne eje et apotek.

Læs om farmaceutejerskab
Fremtidens apotek

Fremtidens apotek

10 bud på løsninger, der kan bidrage til bedre patient-sikkerhed og mere sundhed for pengene i Danmark.

Se de ti forslag her

Historien om de danske apoteker

Vidste du, at apotekerne engang havde eget laboratorium, hvor der blev fremstillet piller og miksturer?

Læs om apotekernes historie