Farmaceuter på apoteket

Apoteket som samarbejdspartner

Apotekerne har en aktiv rolle i at sikre borgernes sundhed og sygdoms-forebyggelse. Derfor samarbejder apotekerne med en række patientforeninger for at sætte fokus på danskernes folkesundhed og kroniske sygdomme – for eksempel ved at bidrage aktivt til den årlige diabetesdag og hjertedagen. Apotekerne er derudover repræsenteret i forskellige råd, nævn og bestyrelser.

Apotekerne samarbejder i stigende omfang med forskellige aktører om at opnå bedre brug af medicin hos kronikere, borgere med stort medicinforbrug, og andre med særlige behov.

Apotekerne indgår ligeledes løbende i for skellige partnerskaber med eksempelvis patientforeninger om forebyggelse og sundhedsfremme.

Apoteket er ligeledes en oplagt samarbejdspartner for eksempelvis kommuner og patientforeninger. Her kan de blandt andet hjælpe med medicingennemgang, undervisning af plejepersonale og rygeafvænning til medicinkurser på plejecentre og botilbud. Apotekerne har i dag samarbejde med størstedelen af kommunerne.

 

Samarbejde på tværs

Apotekerne sidder i en række formelle råd og nævn - eksempelvis:

  • Bestyrelsen for Dansk selskab for patientsikkerhed
  • Bivirkningsrådet
  • Dansk netværk for tobaksforebyggelse
  • Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg vedr. rationel farmakoterapi
  • Bestyrelsen for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
  • Komiteen for Sundhedsoplysning
  • Netværk for forebyggelse af medicineringsfejl
  • Netværk mod forfalskede lægemidler

Blodtryksmåling

Sundhedsydelser

Apoteket tilbyder en lang række sundhedsydelser indenfor medicin, sundhed, forebyggelse og kvalitet.

Se de enkelte sundhedsydelser
Tabletter

Sundhed og medicinforbrug

Analyser om Sundhed og medicinforbrug viser bl.a., at 700.000 danskere bruger mere end fem slags medicin.

Se analyserne her
Tabletter

Patientsikkerhed

Apotekerne spiller en central rolle i patientens møde med sundhedsvæsenet. Blandt andet i rådgivning af borgerne om brug af medicin mv.

Læs om patientsikkerhed her

Mere sikker medicinering - apotekets bidrag til kvalitet i sundhedsvæsenet

En række problemer med fejl og uhensigtsmæssig brug af medicin dokumenteres, og apotekets bidrag til at styrke kvaliteten i et mere sikkert medicinforløb.

Læs mere her

Brug medicinen bedre - gevinster ved klinisk farmaci

Når det handler om helbred, livskvalitet og samfundsøkonomi, er der et stort potentiale i at sikre, at medicin bruges bedre - i fagsprog kaldet klinisk farmaci. Flere får maksimal gavn af den rette medicinske behandling.

Læs mere her

Evidens for Apotekets Rådgivning

Rapporten dokumenterer effekten af apotekets rådgivningsaktiviteter og viser, at den apoteksfaglige rådgivning minimerer omkostningerne, skaber større medicinefterlevelse, optimerer den medicinske behandling på en række punkter.

Læs mere her