Publikationer om sundhed

Apotekerforeningen dokumenterer effekten af apotekernes sundhedsfaglige indsats og apotekernes fokus på patientsikkerhed og kvalitet i lægemiddelbehandlingen. Det sker blandt andet i samarbejde med apotekernes forsknings- og uddannelsesinstitution, Pharmakon. Pharmakon driver en dokumentations-database med danske resumeer af internationale undersøgelser af effekten af apotekspraksis. Her laves også evidensrapporter og andre publikationer om sundhed og medicinsikkerhed. Apotekernes fokus på patientsikkerhed er dokumenteret i flere undersøgelser. Blandt andet i flere undersøgelser af receptkorrektioner, som er lavet i samarbejde med Lægeforeningen, Region Hovedstaden, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Pharmakon.

Farmaceuter på apoteket

Apotekerne retter receptfejl og hindrer 7 indlæggelser om dagen

Hvert år opfanger apotekerne ca. 100.000 fejl i lægernes recepter.

Læs analysen for 2013

Problemer ved håndkøbsmedicin

En undersøgelse viser, at hver femte dansker, der henvender sig for at købe håndkøbs-medicin, enten efterspørger et uhensigtsmæssigt produkt, ikke bruger medicinen optimalt eller oplever andre problemer med medicinen.

Se hele rapporten her

Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer

Knap 1 million danskere rammes hvert år af utilsigtede lægemiddelhændelser. Særligt svage ældre med kroniske sygdomme er udsatte.

Læs mere her
5. september 2012

PwC: Apotekernes sundhedsfaglige indsats sparer borgere og samfund for 1,3 milliarder kroner

Apotekernes sundhedsfaglige indsats sparer årligt danskerne for over 3 millioner besøg hos lægen, over 100.000 skadestuebesøg og omkring 87.000 indlæggelser på hospital.

Læs analysen her

Fejl og mangler på sygehusrecepter

Danmarks Apotekerforening har sammen med Apoteker i Region Hovedstaden undersøgt fejl og mangler på recepter udstedt af Region Hovedstadens hospitals-læger. Rapporten er udarbejdet for at skabe fælles læring i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

Læs rapporten her i fuld version

Evidens for Apotekets Rådgivning

Rapporten dokumenterer effekten af apotekets rådgivningsaktiviteter og viser, at den apoteksfaglige rådgivning minimerer omkostningerne, skaber større medicinefterlevelse, optimerer den medicinske behandling på en række punkter.

Læs mere her

Apoteket fanger alvorlige fejl i recepter

Apoteket finder årligt over 100.000 fejl og mangler i lægernes ordinationer. Ud af dem er over 2.500 så alvorlige, at de kunne have betydet en hospitalsindlæggelse for den berørte patient, hvis fejlen ikke var blevet opdaget.

Læs receptkorrektionsanalysen for 2008 her - fuld version

Mere sikker medicinering - apotekets bidrag til kvalitet i sundhedsvæsenet

En række problemer med fejl og uhensigtsmæssig brug af medicin dokumenteres, og apotekets bidrag til at styrke kvaliteten i et mere sikkert medicinforløb.

Læs mere her

Brug medicinen bedre - gevinster ved klinisk farmaci

Når det handler om helbred, livskvalitet og samfundsøkonomi, er der et stort potentiale i at sikre, at medicin bruges bedre - i fagsprog kaldet klinisk farmaci. Flere får maksimal gavn af den rette medicinske behandling.

Læs mere her
Tabletter

Patientsikkerhed

Apotekerne spiller en central rolle i patientens møde med sundhedsvæsenet. Blandt andet i rådgivning af borgerne om brug af medicin mv.

Læs om patientsikkerhed her
Årbog - Lægemidler i Danmark

Årbog - lægemidler i Danmark

Få overblik over Apoteker-foreningens nøgletal for lægemidler og apoteker i Danmark.

Analyser og fakta

Analyser

Fakta om apotekssektoren og danskernes lægemiddelforbrug.

Læs om analyser
Fremtidens apotek

Fremtidens apotek

10 bud på løsninger, der kan bidrage til bedre patient-sikkerhed og mere sundhed for pengene i Danmark.

Se de ti forslag her