Årbog - Lægemidler i Danmark

Årbog - Lægemidler i Danmark

Lægemidler i Danmark 2015 er Apotekerforeningens årbog om lægemidler og apoteksdrift. Den beskriver den danske apoteksmodel med fokus på sundhed og medicinsikkerhed, uvildighed, konkurrence, lave medicinpriser og god tilgængelighed overalt i landet.

En ny apotekerlov med bred politisk opbakning trådte i kraft den 1. juli 2015. Apotekerne fastholdes som en del af sundhedssektoren med vægt på uvildighed og høj sundhedsfaglig kvalitet – men med bedre tilgængelighed og mere konkurrence.

94 procent af alle voksne danskere kommer på et af landets over 410 apoteker en eller flere gange om året. Apotekerne har i alt 44 millioner kundebesøg om året. 90 procent af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 2 procent er utilfredse.

Tilfredsheden er øget i takt med, at der er åbnet over 100 nye apoteker siden 1. juli 2015. Dermed har danskerne fået en tredjedel flere apoteker at vælge mellem. De konkurrerer om at tilbyde borgerne den bedste tilgængelighed og service med en høj grad af patientsikkerhed og til lave priser.

Apotekernes medicinpriser er i gennemsnit halveret i forhold til i år 2000. Og internationale undersøgelser viser, at danske apoteker har Europas laveste priser på medicin udsat for generisk konkurrence, såkaldt kopimedicin. Netop kopimedicin udgør to tredjedele af danskernes medicinforbrug. De lave priser skyldes, at producenterne hver 14. dag kæmper om at være billigst ved en licitation med fuld gennemsigtighed og uden skjulte rabatter.

Danskerne brugte i 2015 medicin for 22 milliarder kroner, heraf blev medicin for 11,5 milliarder kroner købt på apoteket. Apoteket udleverede i 2015 i alt 60 millioner pakker receptmedicin og godt 20 millioner pakker håndkøbsmedicin. Hver dansker købte dermed i gennemsnit 10 pakker receptmedicin og 3,7 pakker håndkøbsmedicin på apoteket.

1,7 millioner danskere er kronisk eller langvarigt syge, og har brug for livslang medicinsk behandling. Og 700.000 danskere bruger mindst 5 forskellige lægemidler.

En tredjedel af kronikerne tager ikke deres medicin som foreskrevet, og hver femte håndkøbskunde efterspørger forkert medicin, bruger det forkert eller oplever andre problemer. Der er mange utilsigtede hændelser med medicin ved sektorovergange, og hvert år finder apotekerne ca. 100.000 fejl og mangler i recepter. Flere tusinde er potentielt alvorlige. Apotekets receptkorrektioner forebygger i gennemsnit 7 hospitalsindlæggelser om dagen.

Medicinsikkerhed og korrekt brug af medicin er apotekernes vigtigste opgave. Derfor er apotekerne en del af det nære sundhedsvæsen og ikke en del af detailhandlen.

Download hele årbogen Lægemidler i Danmark 2015

Håndkøbsmedicin

Økonomi og priser

Analyserne om Økonomi og priser viser blandt andet, at de danske medicinpriser ligger lavt internationalt set, og at priserne er faldet kraftigt siden 2000.

Se analyserne her
Ventetid på apoteket

Tilgængelighed og service

Analyser om Tilgængelighed og service viser kort afstand, kort ventetid og stor tilfredshed med apotekerne.

Se analyserne her
Tabletter

Sundhed og medicinforbrug

Analyser om Sundhed og medicinforbrug viser bl.a., at 700.000 danskere bruger mere end fem slags medicin.

Se analyserne her
Nyhedsbreve

Nyhedsbreve fra Apotekerforeningen

Se nyhedsbreve fra Danmarks Apotekerforening om medicin, apoteker og apoteksregulering.

Se nyhedsbrevene her
Tilmelding til nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få de nyeste analyser og nyheder om medicin, apoteker og apoteksregulering.

Tilmeld dig her