Liberaliseringen i Sverige

Liberaliseringen af den svenske apotekssektor - dokumentation

Publikationen "Liberaliseringen af den svenske apotekssektor" er en kritisk gennemgang af liberaliseringen af den svenske apotekssektor.

Sverige har ofte været nævnt som et eksempel til efterfølgelse i debatten om fremtidens apotekssektor i Danmark på trods af, at der er alvorlige problemer på en række områder. Hvis debatten herhjemme skal føre til et fornuftigt resultat, er det vigtigt at basere debatten på fakta frem for myter, og "Liberaliseringen af den svenske apotekssektor" dokumenterer, at der både i forhold til økonomi, service og patientsikkerhed er alvorlige problemer i Sverige.

Nedenfor følger den dokumentation, der ligger bag "Liberaliseringen af den svenske apotekssektor", samt uddybende dokumentation om de problemer, som er opstået i kølvandet på liberaliseringen af apotekssektoren i vores naboland.

Nederst på siden er der desuden adgang til to dokumenter med øvrig dokumentation fra både den offentlige debat i medierne og fra en lang række officielle kilder, som har undersøgt forskellige elementer af liberaliseringen.

Forskning, lovgivning, rapporter fra myndigheder og andre offentlige instanser

En omreglerad apoteksmarknad

Rapporten er den samlede evaluering af liberaliseringen af den svenske apotekssektor fra Statskontoret. Statskontoret er den myndighed, som foretager evalueringer og udredninger for den svenske regering. Rapporten dokumenterer - som det hedder i Statskontorets pressemeddelelse om rapporten – at der er kommet flere apoteker, men at der er en risiko for en forværring af patientsikkerheden.

Læs pressemeddelelsen her
Læs rapporten her

Omregleringen av apoteksmarknaden – Redovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten er produceret af Konsumentverket, som er den svenske pendant til Forbrugerstyrelsen. Rapporten er en måling af forbrugernes syn på apotekssektoren i Sverige både før og efter liberaliseringen. Den viser, at svenskerne på en række centrale områder er utilfredse med liberaliseringen.

Læs pressemeddelelsen her
Læs hele rapporten her 

Reregulation of Swedish pharmacies – The public health rationale that disappeared

Svenske forskere har set nærmere på de mål, som blev stillet op inden liberaliseringen af den svenske apotekssektor og de resultater, der kom ud af liberaliseringen. Konklusionen er, at de sundhedsfaglige hensyn blev glemt.

Læs om resultaterne her

Ringere rådgivning

Det svenske Läkemedelsverket, som svarer til Sundhedsstyrelsen herhjemme, har undersøgt kvaliteten af rådgivingen på de svenske apoteker. Konklusionen var, at rådgivningen i mange tilfælde var mangelfuld eller direkte fejlagtig.

Læs pressemeddelelsen her 
Læs rapporten her 

Lovindsats mod lukning af udkantsapoteker

Efter liberaliseringen er tre svenske apoteker i tyndt befolkede områder lukket. Derfor har staten indført en støtteordning, som skal forsøge at holde liv i de tilbageværende apoteker i tyndt befolkede områder.

Læs lovteksten her 

Lovindsats mod problemer ved dereguleringen

Lov om ny regulering af apotekssektoren i Sverige. Loven skal rette op på nogle af de problemer, som liberaliseringen har ført med sig, herunder problemer med det svenske substitutionssystem og problemer med udlevering af medicin inden for 24 timer

Læs lovteksten her 

Andre rapporter

Kompetensbarometer 2013

Farmaciförbundet var fagforbund for en stor del af de svenske apoteksansatte
indtil 2014, hvor det blev lagt ind under Unionen, et af Sveriges største fagforbund.

Farmaciförbundet har årligt undersøgt personalets vidensniveau og tidspresset på apotekerne, altså grundlaget for rådgivningen om medicin. Forbundets seneste Kompetensbarometer fra slutningen af 2013 beskriver ”alarmerande brister i apotekens kompetensutveckling”.

Rapporten er ikke offentligt tilgængelig, men de væsentligste resultater er lagt frem her

Artikler, nyhedsbreve m.m.

Lukning af apoteker i tyndt befolkede områder

Liberaliseringen i Sverige har medført lukning af flere apoteker i tyndt befolkede områder. Ud over de lovtiltag og støtteordninger, som er sat i værk for at bremse udviklingen, har de svenske medier beskæftiget sig en del med emnet.

Svenska Dagbladet:
25 apotek hotade på landsbygden
Hotade apotek i Sverige 

Dagens Apotek:
Glesbygdapotek stängt 

Farmacifacket:
Staten kan inte langre garantera apoteksservice i glesbygd 

Ringere tilgængelighed til medicin

En del forbrugere i Sverige har trods et større antal apoteker måttet affinde sig med, at det er blevet sværere at få fat i den medicin, de har brug for. Det fortæller formanden for det svenske Reumatikerförbundet her.

Mere præcist er der skåret cirka 150 meter af gennemsnitsafstanden til det nærmeste apotek i Sverige efter liberaliseringen. Meterprisen er til gengæld høj. Læs mere her. 

Forringet patientsikkerhed

Personalet på de svenske apoteker er bekymrede for patientsikkerheden efter liberaliseringen, fordi ejerne stiller krav til medarbejderne, som går ud over sikkerheden. Det er bl.a. beskrevet i debatindlægget her.

Et af de seneste indlæg i den debat stammer fra fagbladet Farmacifacket. Læs indlægget her. 

Håndteringen af såkaldt dosispak er efter liberaliseringen overtaget af flere private firmaer. Det har skabt problemer, som har fået medarbejderne i plejesektoren til advare om risiko for fejl med alvorlige konsekvenser.

Se svensk TV4s indslag her.

Efterfølgende har håndteringen af dosispak da også medført hård kritik fra den svenske myndighed IVO, som bl.a. fører tilsyn med sundhedsområdet i Sverige.

Læs mere her.

Formanden for farmaceuterne i Sverige advarer med ordene ”Apoteken är döda – länge leve butikerna” om, at fokus på apotekerne i Sverige flytter sig mere og mere væk fra fagligheden omkring medicin. Læs mere her.

Høje priser

Det er billigere at købe medicin i Danmark end i Sverige, og det har liberaliseringen ikke ændret på. Læs mere her.

Uventede omkostninger

Apotekssektoren er ikke det eneste område, svenskerne har liberaliseret, og generelt har virkeligheden ikke levet op til forventningerne. Slet ikke hvad angår økonomien, konstaterer den svenske rigsrevision.

Læs mere her. 

Problemerne med svensk dosispak (se under "Forringet patientsikkerhed") har også haft mere kontante omkostninger.

Læs mere her.

Forsøget på at løse problemerne med lukning af apoteker i tyndt befolkede områder (se afsnittet Lukning af apoteker i tyndt befolkede områder) kan også mærkes økonomisk.

Læs mere her.

To af de kæder, som dominerer den svenske apotekssektor, er kommet i myndighedernes søgelys, fordi de ikke lever op til kravene om at udlevere det billigste lægemiddel. Myndighederne truer med bøder.

Læs mere her.

Formand Anne Kahns

Læs formand for Danmarks Apotekerforening Anne Kahns' seneste indlæg om apotekssektoren.

Læs mere her
Diabetes

Svensk dokumentation om liberaliseringen i Sverige

De svenske erfaringer med omreguleringen af apoteksmarkedet i 2009.

Læs analysen

Den svenske mediedebat i 2012-14

Liberaliseringen af apotekssektoren i Sverige i 2009 foranledigede en del politisk mediedebat.

Læs analysen
Medicingennemgang

Sundhed tilsidesat under svensk liberalisering

Apoteksliberaliseringen i Sverige var næsten fuldstændig erhvervspolitisk funderet.

Læs nyhedsbrevet

Patientsikkerheden truet i Sverige

Svensk forskning konkluderer, at patientsikkerheden på apotek er faldet betydeligt efter liberaliseringen af apotekerne.

Læs nyhedsbrevet